Functies en taken

De module functies & taken wordt gebruikt voor de vastlegging van taken en verantwoordelijkheden binnen uw organisatie. Dankzij de overlap met de module medewerkers is het mogelijk om functies en taken te koppelen aan uw medewerkers. Hierdoor krijgt u inzicht in hoe de verantwoordelijkheden en taken binnen uw organisatie verdeeld zijn.

Koppelingen

Onder het tabblad taken kunt u voor uw kwaliteitssysteem relevante taken opnemen. U kunt deze taken vervolgens koppelen aan één of meerdere functies waarbij een functie weer gekoppeld kan worden aan een medewerker. Hiermee waarborgt u de continuïteit van de benoemde taken en zorgt u voor een goede verdeling van alle werkzaamheden. Onder het tabblad overzicht treft u een schema van alle koppelingen tussen functies en taken. Er is ook een overzicht van medewerkers en taken beschikbaar.

Aandachtspunten:

  • Wanneer één functie aan meerdere medewerkers is gekoppeld kunt u middels de knop Verfijn in de module medewerkers eventuele functie gekoppelde taken verder verfijnen.

Verantwoordelijkheid niveaus

Voor iedere aangemaakte functie geldt dat u deze functie verantwoordelijk kunt stellen voor het uitvoeren van een bepaalde taak. Naast uitvoerende kunt u een functie ook 1e verantwoordelijke, 2e verantwoordelijke of eindverantwoordelijke maken.

Praktijkvoorbeeld

Bij L€mstra werken veel mensen waarvan de meeste medewerkers in meer of mindere mate gebruik gaan maken van eQuse Indicate.

Logistiek medewerker Een logistiek medewerker is verantwoordelijk voor de inkoop en levering van alle producten. Om voor de logistiek medewerker in te zien welke taken hij of zij dient uit te voeren maakt mevrouw Lemstra hiervoor de functie Logistiek medewerker aan.

Floor manager De Floor manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie in de winkel en van het team. Mevrouw Lemstra maakt de functie Floor manager aan zodat de Floor manager alles correct kan registreren in eQuse Indicate wat voor hem of haar van toepassing is.

Schoonmaker Een schoonmaker hoeft niet te werken met eQuse Indicate en mevrouw Lemstra zal voor de schoonmaker geen functie aanmaken.

Mevrouw Lemstra heeft alle belangrijke taken gedekt in de procesbeschrijvingen en besluit om in deze module geen taken op te nemen.