Permissies

De module permissies (alleen toegankelijk wanneer u bent ingelogd met het admin account) stelt u in staat om gebruikersaccounts te beheren en geeft u controle over welke systeemonderdelen toegankelijk zijn voor gebruikers.

Gebruikers

Voor toegang tot het eQuse kwaliteitssysteem is een gebruikersaccount nodig. Het tabblad gebruikers stelt u in staat om gebruikersaccounts te beheren en geeft u controle over welke systeemonderdelen toegankelijk zijn voor een specifiek gebruikersaccount door middel van het toekennen of ontnemen van permissies.

Wanneer systeemonderdelen voor meerdere gebruikersaccounts toegankelijk zijn dan kunt u het beheer van de permissies vereenvoudigen door een rol aan een gebruikersaccount te koppelen. Zie hiervoor het hoofdstuk Rollen, elders in deze handleiding.

Permissies welke direct aan een gebruikersaccount zijn toegekend hebben bij het bepalen of systeemonderdelen toegankelijk zijn voor het gebruikersaccount voorrang op permissies welke door middel van een rol aan een gebruikersaccount zijn toegekend. Dit stelt u in staat op individueel niveau uitzonderingen te realiseren op permissies welke door middel van een rol aan een  gebruikersaccount zijn toegekend.

Rollen

Wanneer systeemonderdelen voor meerdere gebruikersaccounts toegankelijk zijn dan kunt u het beheer van de permissies vereenvoudigen door een rol te definiëren. Een rol geeft u controle over welke systeemonderdelen toegankelijk zijn voor alle gebruikersaccounts waaraan de rol is toegewezen. Zie voor het toewijzen van een rol aan een gebruikersaccount het hoofdstuk Gebruikers, elders in deze handleiding.

Permissies

De toegang tot een systeemonderdeel is afhankelijk van de permissies die aan een gebruikersaccount zijn toegekend, het zij direct, dan wel via een rol.

Het overzicht van permissies welke toegewezen kunnen worden aan een rol of gebruikersaccount is hiërarchisch opgebouwd. Dat wil zeggen dat het overzicht bestaat uit een opsomming van modules, tabbladen binnen een module en acties die in het betreffende tabblad uitgevoerd kunnen worden.

Om een gebruikersaccount toegang te geven tot een actie moeten permissies voor zowel de betreffende actie, het tabblad waarin de betreffende actie uitgevoerd kan worden en de module waar het tabblad onderdeel van is toegekend worden aan een gebruikersaccount of rol.

In onderstaande schermafdruk worden de hierboven beschreven principes uitéén gezet:

 1. Module.
 2. Tabblad binnen de module.
 3. Actie  die in het betreffende tabblad uitgevoerd kan worden.
 4. Geeft aan of de permissie is toegekend vanuit een rol.
 5. Permissie instelling individueel gebruikersaccount:
  • Geen: Permissie wordt toegekend vanuit de rol.
  • Permissie toewijzen: Permissie wordt toegekend.
  • Permissie ontnemen: Permissie wordt ontnomen.
 6. Geeft aan of de permissie is toegekend.

Praktijkvoorbeeld

Bij lemstra werken veel mensen die allemaal in meer of mindere mate  gebruik gaan maken van eQuse. Om het voor iedereen zo overzichtelijk mogelijk te houden zorgt mevrouw Lemstra er door middel van permissies voor dat elke medewerker alleen die modules ziet die hij of zij nodig heeft. Ze maakt hiervoor de volgende rollen aan:

Algemeen - Vrijwel iedereen moet alle procedures en documentatie na kunnen lezen. Omdat  gebruikers meerdere rollen mogen hebben besluit mevrouw Lemstra om hiervoor een aparte rol aan te maken. Bij deze rol worden de leesrechten voor de modules Handboek, Processen, Functies en taken, Medewerkers en Bestanden aan gezet.

Beheerder - Bedoeld voor algeheel beheer van het account. Krijgt toegang tot alle modules.

Logistiek medewerker - Een logistiek medewerker is verantwoordelijk voor de inkoop en levering van  alle producten. Hij of zij voert periodieke leveranciersbeoordelingen uit en  registreert afwijkingen in de goederenstroom. Hiervoor zijn in de module Meldingen flows ingericht. Voor deze module krijgt deze rol permissies om te registreren, te beoordelen en te analyseren. In het kader van Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt nauwlettend in de gaten gehouden dat er zo min  mogelijk verspilling plaats vind. Door middel van prestatie indicatoren op de  hoeveelheid verlopen producten per week wordt hierop gemonitord. Deze rol  krijgt daarom ook registratie permissies voor de module PIs.

Kassière - Elke klant en elk product dat verkocht wordt komt in principe langs een  kassière. In het kader van klanttevredenheid vult elke kassière aan het einde  van zijn of haar shift in de module Meldingen een kort vragenlijstje in met  vragen over eventueel opgemerkte ontevredenheid bij passerende klanten. Ook  dient elke kassière producten met een manco na zijn/of haar shift te  registreren. Hiervoor krijgt deze rol permissies om te registreren op flows  in de module Meldingen.

Floor manager - De Floor manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie en het team  in de winkel. Hij of zij is bevoegd om documentatie aan te passen of  aanvullende documentatie toe te voegen. Hiervoor worden permissies gegeven voor het wijzigen en toevoegen van items in de module Bestanden. De  floormanager heeft ook een aantal periodieke taken zoals het plannen en  voorzotten van het werkoverleg en de functioneringsgesprekken. Hiervoor  krijgt deze rol permissies voor de Modules Activiteiten en de Kalender.

Aandachtspunten:

 • Het is mogelijk om alle permissies van een module in één keer in te stellen. Dit kunt u doen door gebruik te maken van de optie Selectie in de module kop.
 • Naast het kopiëren van een eigen permissierol is het ook mogelijk om een opgelegde rol te kopiëren binnen een vestiging. De nieuwe rol is vervolgens volledig naar eigen wens aan te passen.