Inleiding

Deze handleiding is bedoeld ter instructie voor het gebruik van de HaZo24 module binnen eQuse Indicate. Mocht u nog niet bekend zijn met het HaZo24 kwaliteitsconcept, dan verwijzen wij u graag naar de website van HaZo24.

HaZo24 kan volledig geïntegreerd in eQuse Indicate worden toegepast. Hiervoor zijn er drie lagen ingericht:

  • Landelijk beheer
  • Zorggroep(en) / Hoofdkantor(en)
  • Vestiging(en) / deelnemer(s)

Zo ontstaat een landelijke paraplu structuur waarbij de basis landelijk beheert kan worden, maar hoofdkantoren en vestigingen wel ruimte hebben voor eigen invulling.

Dit artikel richt zich alleen op de HaZo24 module. Lees ook de artikelen onder Centrale sturing om te ontdekken welke modules nog meer kunnen worden ingezet in de relatie Hoofdkantoor en Vestiging.

Landelijk beheer

De basis structuur van HaZo24 wordt landelijk beheerd. Het beschrijft in een logische structuur van Hoofdstukken, Paragrafen en Werkbladen/ Specificatiebladen wat er binnen de organisatie geregeld dient te zijn om te kunnen voldoen aan NEN-EN 15224 of ISO9001. Deze structuur is voor alle deelnemers hetzelfde. Binnen de HaZo24 structuur zijn op landelijk niveau een aantal Groepen (Huisartsenpraktijken, Chronische zorg en Acute huisartsenzorg) bepaald. Het merendeel van de paragrafen is voor alle Groepen hetzelfde.

De werkbladen/specificatiebladen beschrijven per onderwerp wat er in de organisatie geregeld/ingericht zou moeten zijn. Door middel van koppelingen naar onderdelen binnen eQuse Indicate (bestanden, procedures, activiteiten, registraties, enz.) kunnen deelnemers aangeven op welke manier er aan de gestelde eisen wordt voldaan. Via een score kan de deelnemer tevens aangeven hoe ver ze met de implementatie is op het betreffende onderdeel.

Zorggroep(en) / Hoofdkantor(en)

Een Hoofdkantoor kan per Werkblad links en verwijzingen maken naar opgelegde onderdelen binnen eQuse Indicate en zo al (deels) bepalen hoe de HaZo24 implementatie plaats dient te vinden. Tevens kan door middel van een verklaring uitleg gegeven worden aan de vestiging/deelnemer.

Het hoofdkantoor kan ook in één overzicht bekijken hoe alle deelnemers onder het hoofdkantoor er voor staan en waar nodig inzoomen op de individuele invulling van de vestigingen/deelnemers.

Vestigingen / deelnemers(s)

Een Vestiging kan per Werkblad links en verwijzingen maken naar opgelegde onderdelen binnen eQuse Indicate en zo aangeven hoe de HaZo24 implementatie is ingericht. Door middel van een score geeft de vestiging aan hoe ver de implementatie gevorderd is. De score kent een schaal van nul tot en met vijf.

  • 0 Nog niet gestart
  • 1 Begonnen, maar geen inrichting
  • 2 Start gemaakt, maar in organisatie niet bekend
  • 3 Gestart en aantoonbaar aanwezig
  • 4 Geïmplementeerd en toetsbaar
  • 5 Getoetste implementatie